Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Waddentaxi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.


Aansprakelijkheid
Dienstregelingen van Waddentaxi kunnen te allen tijde en zonder enige voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk worden uitgebreid, ingekrompen of gewijzigd.